Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kur'an-ı Kerim'de Nesh Kavramı

Kur

Kur'an-ı
Kerim'de Nesh Kavramı

Kur'an'da ?nesh? kelimesi ve türevleri
4 âyette geçer. Bu âyetler: 2/Bakara, 106, 7/A'râf, 154, 22/Hacc, 52 ve
45/Câsiye, 29 âyetleridir. ?Nesh? kelimesi geçmemesine rağmen, neshten
bahsettiği kabul edilen bir başka âyet de, 16/Nahl, 101 âyetidir. Kur'an'ın
hiçbir yerinde ?şu âyet veya âyetler neshedilmiştir? diye açık veya işaretle
anlatılan bir ifade yoktur.

?Biz, bir âyeti nesh eder (yürürlükten
kaldırır) veya onu unutturursak (ertelersek), mutlaka daha iyisini veya
benzerini getiririz. Bilmez misin ki, Allah her şeye kadirdir.?
(2/Bakara, 106)

?Mûsâ'nın öfkesi dinince, levhaları
aldı. Onlardaki yazıda (nüshada) Rablerinden korkanlar için hidâyet ve rahmet
vardır.? (7/A'râf, 154)

?(Ey Muhammed!) Biz, senden önce
hiçbir rasûl ve nebî göndermedik ki, o, bir temennide bulunduğunda, şeytan onun
dileğine ille de (beşerî arzular) katmaya kalkışmasın. Ne var ki Allah, şeytanın
katacağı şeyi iptal (nesh) eder. Sonra Allah, kendi âyetlerini (peygamberlerin
kalbinde ve zihninde) sağlam olarak yerleştirir. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm
ve hikmet sahibidir.?
(22/Hacc, 52)

?Bu bizim kitabımızdır; sizin
hakkınızda gerçeği söylüyor. Çünkü Biz, yaptıklarınızı kaydediyorduk (istinsah
ediyorduk)." (45/Câsiye,
29)

?Allah neyi indireceğini çok iyi
bildiği halde, Biz bir âyeti başka bir âyetin yerine değiştirdiğimiz (tebdîl
ettiğimiz) zaman, ?sen ancak bir iftirâcısın' derler. Hayır, onların çoğu
bilmezler.? (16/Nahl, 101)