Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Rab Olmayan Bir Ta ı Edinme İsteği

Rab Olmayan Bir Tanrı Edinme İsteği

Rab Olmayan Bir
Tanrı Edinme İsteği


Kur'an'da "ilâh" ifadesi putlar için de
kullanılırken; "Rab" ismi putları ve tâğutları ifade için kesinlikle
kullanılmaz. Kur'an, rablık vasfını sırf Allah'a hasretmiş, başkası için bu
sıfatı kullanmamıştır. "Rab" olmayan bir tanrı edinme isteği, insanoğlunun en
eski sapkınlıklarından ve de açıkgözlülüklerinden biridir. Çünkü rab olan bir
tanrı, insanın varlığını kuşatan bir tanrıdır. Yapısı itibarıyla zulme ve cehle
aşırı meyyal olduğunu vahiyden öğrendiğimiz insan, kendi varlığını kuşatan bir
tanrı yerine; varlığını kuşattığı ve kontrol altında tuttuğu sahte bir tanrı
edinmeyi şeytanî menfaatlerine ve nefsânî zaaflarına daha uygun bulmaktadır.

Bu nedenledir ki hep işine karışmayan, nefsi,
malı, vicdanı, duygusu, düşüncesi ve eylemi üzerinde söz ve karar, güç ve kuvvet
sahibi olmayan bir uyduruk ilâh aramış; bulamamışsa kendi elleriyle icat ve imal
etmiştir. Güneş, ay, deniz, nehir, inek, kurt, taş, tunç, ateş insanoğlunun
bulduğu bu türden "rab olmayan" ilâhlarıdır. Gök tanrısı (!) gibi, hükmü göklere
geçen, yağmur yağdıran, tabiata hükmeden; ama sokağa, okula, devlete, kanunlara,
yaşayışa... karışmayan bir tanrı anlayışı var kimi çevrelerde. Rab olmayan
tanrı; göklerde hâkim ve vicdanlarda mahkûm bir tanrı. Rablığı kabul edilmeyen,
câmilere hapsedilmiş bir tanrı; câmilerin ve vicdanların dışına çıkamayan bir
tanrı!

Tabii bu da kurtarmamış, insan en sonunda Rab
olan bir Allah'a inanmak zorunda kalınca, bu kez de laiklik sapkınlığına
başvurarak varlığını ve birliğini tasdik ettiği İlâhın rablığını inkâra
kalkışmıştır. İşte böylece şirk, laiklik adı altında tedavüle sürülerek çağdaş
insanın Rabbıyla olan ilişkisi bir kez de böylesine çağdaş bir yöntemle
koparılmaya çalışılmıştır. Nasıl Allah'ın vahdâniyetini inkâra kalkışan antik
müşrikler Hz. İbrahim'in hanif dinini tahrif ve tahrib etmişlerse, Allah'ın
rablığını inkâra kalkışan çağdaş müşrikler olan laikler de Hz. Muhammed
(s.a.s.)'in hanif dinini tahrif ve tahribe yeltenmişlerdir.

[1][1]
Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.