Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Bazı Hurâfeci Tahrif Akımları

Bazı Hurâfeci Tahrif Akımları

Bazı Hurâfeci Tahrif Akımları

Tahrif konusu işlenirken, örnek
olarak gösterilen tahrifçi akımlar, hep hicrî ilk üç yüz yıllık bir dilimden
gösterilir. Oysa ki, İslâm ümmeti içerisinde daha sonra ortaya çıkan tahrifçi
mezhepler, dinde yaptıkları tahribat açısından öncekilerden hiç de aşağı
değildirler. Bunların en önemlileri Bahâîlik, Kadıyânîlik, Hurûfilik, Ebced ve
Cifircilik, On dokuzculuk, İskendercilik gibi bâtıl mezhep ve akımlardır.
İran ve Hindistan-Pakistan gibi
ülkelerde yaygın olduğunu gördüğümüz Bahâîlik ve Kadıyânîliğin Türkiye
toprakları üzerinde pek etkisi olmadığını belirtelim.

[1][1]
Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.