Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Allah'ın Zikri İle Kalplerin Titremesi

Allah

Allah'ın
Zikri İle Kalplerin Titremesi:


Zikir, tam anlamıyla gerçekleştiği
zaman kalpler onunla uyanır, titrer ve kendine gelir.

?İman edenlerin Allah Allah'ı zikretme
ve O'ndan inen hak/gerçek için kalplerinin saygıyla yumuşaması zamanı daha
gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar.
Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Onlardan birçoğu
fâsıktır/yoldan çıkmış kimselerdir.?
(57/Hadîd, 16)

"Mü'minler, Allah
zikredildiği/anıldığı zaman kalpleri titreyen kimselerdir."
(8/Enfâl, 2)

Kalbin titremesi, duyarlılık
göstergesidir. Allah'tan bahsedilmesine, kendisine Allah'ın hükmü
hatırlatırlamsına rağmen yanlışı değiştirmeyen, ürpermeyen ve gidişatını
düzeltmeyen, (gerçek) mü'min olma vasfını kaybeder. Böylesi bir duyarlılıktan
uzak olarak yapılan zikirler gerçek zikir değildir. Sarhoş bir halde atılan
"Allah" nâraları, ancak Allah'ın gazabını celbettirir.