Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

d- Asker ve polis olmalıdır.

d

d- Asker ve polis
olmalıdır.


Her dâvâ adamı, cündullahtır, Allah'ın askeri ve
polisidir. Şeytanın askerlerine karşı Allah'ın tarafında yer aldığı için
hizbullah da denilen Allah eri, hilesi çok zayıf olan cin ve insan şeytanlarına
karşı savaşçıdır. İşgallerin en kötüsü ve en tehlikelisi olan zihinleri ve
gönülleri işgal eden işgal kuvvetlerine karşı savaşan ve gücünü askeri olduğu ve
uğrunda savaştığı Zât'tan alan bir asker. Aynı zamanda polistir dâvetçi.
Suçluları tesbit eden, onların suç işlemelerine fırsat tanımayan, münkerlere/suçlara
engel olan Allah'ın polisi. Yetkiyi O'ndan alan O'nun cezasını hatırlatan bir
görevli. Polise, bağlı bulunduğu devlet görev verdiği ve polis bu görevi ihmal
edince nasıl suçlu oluyorsa, müslümanlara da Allah bu yetkiyi veriyor,
yeryüzünde halife kılıyor. Aynı zamanda trafik polisidir o. Allah'ın, buraya
girilmez dediği yasak yolları, burada durulmalı, geçilmemelidir dediği kırmızı
ışıkları gösteren ve kaygan yolda hızlı gidenleri uyaran yoldaki işaretçidir,
doğru yolu gösteren, tehlikeli yoldan insanları uzaklaştıran kılavuzdur
tebliğci.

EMR-İ Bİ'L-MA'RÛF VE NEHY-İ ANİ'L-MÜNKER ..
Emr-i Bi'l-Ma'rûf ve Nehy-i Ani'l-Münker; Anlam ve Mâhiyeti
Ma'rûf Nedir? .
Münker
Din, Münkerleri Hoş Görmez
Kur'ân-ı Kerim'de Emr-i Bi'l-Ma'ruf
Hadis-i Şeriflerde Emr-i Bi'l-Ma'rûf
Tebliğ .
Tebliğ Görevi ve Tebliğ Metodu
Sanat ve Tebliğ .
Dâvet; Hakka Çağrı
Dâvetin Alanı
Dâvetin Metodu
Dâî/Dâvetçi
Vaaz .
Nasihat
Olumsuz Anlamıyla Nasihat
Din Nasihattır
İrşâd .
Hisbe Teşkilâtı ve Muhtesib .
Muhtesib .
Sözü, İnsanları Allah'a Çağırmakla Güzelleştirebiliriz .
Dâvet ve Tebliğ Usûlü .
Sözlerin En Güzeli Olan Kitap'ta ?En Güzel Söz? Diye Tanımlanan ?Dâvet?in Usûlü
Rasûlullah ve Güzel Söz
Tebliğcinin Meslekleri a- Tebliğci, doktor olmalıdır.
b- İtfaiyeci olmalıdır.
c- Cankurtaran olmalıdır.
d- Asker ve polis olmalıdır.
e- Hoca, vâiz, müezzzin, hatip, öğretmen olmalıdır.
f- Psikolog ve pedagog olmalıdır.
g- Aşçı ve garson olmalıdır.
h- Tiyatrocu, aktör olmalıdır.
i- Terzi olmalı.
j- Şoför olmalıdır.
k- Çiftçi, ziraatçı olmalıdır.
Başkalarına İyiliği Emredip Kendisini Unutmak .
Başkasına İyilikle Emredip Kendisini Unutmak Akılla Bağdaşmaz .
Örnek Olmak; Hâl Diliyle Emr-i Bi'l-Ma'rûf
Peygamberlerin ve Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Özlerinin Sözlerine Uygunluğu .
İlim, Başkalarına Aktarmak İçin Değil; Öncelikle Yaşamak İçin  Öğrenilmelidir
Emr-i Bi'l-Ma'rûf, Muhatâpları Kurtarmasa Bile, Yerine Getirenleri Kurtarır
İyiliği Emretmek Konusunda Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Bazı Hadis-i Şerif Kaynakları
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar