Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

h- Tiyatrocu, aktör olmalıdır.

h

h- Tiyatrocu,
aktör olmalıdır.


Özellikle ana-babalara ve kendilerine saygı
duyulmasını bekleyen büyüklere karşı rol yapabilmelidir dâvetçi. Kimsenin artist
olması, maskeyle dolaşması, hareket ve konuşmalarının sahte olması değil
istenen; ama bazen "kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla!" cinsinden tavırlar
takınabilmelidir. Otobüs ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarında ve bekleme
salonlarında, ortam uygunsa, etraftakileri rahatsız etmeyecek bir tarzda; iki
arkadaştan biri karşı cepheden soru soran ve öğrenmek isteyen, bazen de
eleştirip karşı çıkan bir rolü üstlenebilecek, arkadaşı da bildiği o konuda ona
tebliğ ediyor izlenimi vererek kulak misafirlerine hakkı duyurabilecektir.
Ana-babaya karşı bazen öğrenmek istercesine soru sorarak, bazen kendisi için
okuyor hissi verip bir kitabı, dergi ve ya da yazıyı sesli olarak okuyabilecek,
hoşlandığı hissi vererek bir kaseti onlar için çaktırmadan dinlemek isteyecek,
onlara mesajı ulaştıracak farklı yollar arayışı içinde olacaktır. Ama bu
rolleri, yalan söylemeden, ağzına yüzüne bulaştırmadan, ustaca becermeye
çalışacaktır.

EMR-İ Bİ'L-MA'RÛF VE NEHY-İ ANİ'L-MÜNKER ..
Emr-i Bi'l-Ma'rûf ve Nehy-i Ani'l-Münker; Anlam ve Mâhiyeti
Ma'rûf Nedir? .
Münker
Din, Münkerleri Hoş Görmez
Kur'ân-ı Kerim'de Emr-i Bi'l-Ma'ruf
Hadis-i Şeriflerde Emr-i Bi'l-Ma'rûf
Tebliğ .
Tebliğ Görevi ve Tebliğ Metodu
Sanat ve Tebliğ .
Dâvet; Hakka Çağrı
Dâvetin Alanı
Dâvetin Metodu
Dâî/Dâvetçi
Vaaz .
Nasihat
Olumsuz Anlamıyla Nasihat
Din Nasihattır
İrşâd .
Hisbe Teşkilâtı ve Muhtesib .
Muhtesib .
Sözü, İnsanları Allah'a Çağırmakla Güzelleştirebiliriz .
Dâvet ve Tebliğ Usûlü .
Sözlerin En Güzeli Olan Kitap'ta ?En Güzel Söz? Diye Tanımlanan ?Dâvet?in Usûlü
Rasûlullah ve Güzel Söz
Tebliğcinin Meslekleri a- Tebliğci, doktor olmalıdır.
b- İtfaiyeci olmalıdır.
c- Cankurtaran olmalıdır.
d- Asker ve polis olmalıdır.
e- Hoca, vâiz, müezzzin, hatip, öğretmen olmalıdır.
f- Psikolog ve pedagog olmalıdır.
g- Aşçı ve garson olmalıdır.
h- Tiyatrocu, aktör olmalıdır.
i- Terzi olmalı.
j- Şoför olmalıdır.
k- Çiftçi, ziraatçı olmalıdır.
Başkalarına İyiliği Emredip Kendisini Unutmak .
Başkasına İyilikle Emredip Kendisini Unutmak Akılla Bağdaşmaz .
Örnek Olmak; Hâl Diliyle Emr-i Bi'l-Ma'rûf
Peygamberlerin ve Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Özlerinin Sözlerine Uygunluğu .
İlim, Başkalarına Aktarmak İçin Değil; Öncelikle Yaşamak İçin  Öğrenilmelidir
Emr-i Bi'l-Ma'rûf, Muhatâpları Kurtarmasa Bile, Yerine Getirenleri Kurtarır
İyiliği Emretmek Konusunda Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Bazı Hadis-i Şerif Kaynakları
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar