Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

f- Psikolog ve pedagog olmalıdır.

f

f- Psikolog ve
pedagog olmalıdır.


İnsanları iyi tanıyan, her insanın psikolojisine
uygun çözümler getiren bir yaklaşım içinde olmalıdır tebliğci. İnsanların
akıllarına göre hitap edebilmeli, onların sosyal konumlarına uygun sözlerle
mesajını sunabilmelidir. "Herkes kendi mizaç ve karakterine, meşrebine göre
amel işler..." (17/İsrâ, 84). Muhâtaplarının karakter tahlillerini iyi
yapabilmeli, davranışlarının hangi psikolojik arka plana dayandığını
anlayabilmelidir. Çok yakını ölen birinin durumu ile evlenme gibi sevinçli bir
olay içindeki insanın psikolojisi aynı değildir. Her iki ortam da tebliğe müsâit
olsa bile, aynı tarz ifâdelerle bu yapılırsa, bazen kaş yapmak isterken göz
çıkartılmış olur. İnsan psikolojisi, günah ve şirk psikolojisi, toplum
psikolojisi hakkında bilgi sahibi olunmalı, öğretim metotları bilinip, hangi
şartlarda hangi usûlün en elverişli olduğu bilinip ona göre davranılmalıdır.

EMR-İ Bİ'L-MA'RÛF VE NEHY-İ ANİ'L-MÜNKER ..
Emr-i Bi'l-Ma'rûf ve Nehy-i Ani'l-Münker; Anlam ve Mâhiyeti
Ma'rûf Nedir? .
Münker
Din, Münkerleri Hoş Görmez
Kur'ân-ı Kerim'de Emr-i Bi'l-Ma'ruf
Hadis-i Şeriflerde Emr-i Bi'l-Ma'rûf
Tebliğ .
Tebliğ Görevi ve Tebliğ Metodu
Sanat ve Tebliğ .
Dâvet; Hakka Çağrı
Dâvetin Alanı
Dâvetin Metodu
Dâî/Dâvetçi
Vaaz .
Nasihat
Olumsuz Anlamıyla Nasihat
Din Nasihattır
İrşâd .
Hisbe Teşkilâtı ve Muhtesib .
Muhtesib .
Sözü, İnsanları Allah'a Çağırmakla Güzelleştirebiliriz .
Dâvet ve Tebliğ Usûlü .
Sözlerin En Güzeli Olan Kitap'ta ?En Güzel Söz? Diye Tanımlanan ?Dâvet?in Usûlü
Rasûlullah ve Güzel Söz
Tebliğcinin Meslekleri a- Tebliğci, doktor olmalıdır.
b- İtfaiyeci olmalıdır.
c- Cankurtaran olmalıdır.
d- Asker ve polis olmalıdır.
e- Hoca, vâiz, müezzzin, hatip, öğretmen olmalıdır.
f- Psikolog ve pedagog olmalıdır.
g- Aşçı ve garson olmalıdır.
h- Tiyatrocu, aktör olmalıdır.
i- Terzi olmalı.
j- Şoför olmalıdır.
k- Çiftçi, ziraatçı olmalıdır.
Başkalarına İyiliği Emredip Kendisini Unutmak .
Başkasına İyilikle Emredip Kendisini Unutmak Akılla Bağdaşmaz .
Örnek Olmak; Hâl Diliyle Emr-i Bi'l-Ma'rûf
Peygamberlerin ve Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Özlerinin Sözlerine Uygunluğu .
İlim, Başkalarına Aktarmak İçin Değil; Öncelikle Yaşamak İçin  Öğrenilmelidir
Emr-i Bi'l-Ma'rûf, Muhatâpları Kurtarmasa Bile, Yerine Getirenleri Kurtarır
İyiliği Emretmek Konusunda Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Bazı Hadis-i Şerif Kaynakları
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar