Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Farklı Hırsızlıklara Örnekler (Dolandırıcılık, Üçkâğıtçılık, Kleptomani, İntihâl, Yol Kesme, Soygun, Zimmet, Rüşvet, Kumar...)Dolandırıcılık.

Farklı Hırsızlıklara Örnekler

Farklı Hırsızlıklara
Örnekler (Dolandırıcılık, Üçkâğıtçılık, Kleptomani, İntihâl, Yol Kesme, Soygun,
Zimmet, Rüşvet, Kumar...)

Dolandırıcılık


Bir kimsenin malını ya da parasını hileli
yollara başvurarak elinden alma işine dolandırıcılık denilmektedir.
Dolandırıcılık, bir kişinin saflığından yararlanarak, ya da güven duygusunu
istismar ederek onu kandırıp nitelikli hilelerin yapılması ve bunun sonucunda
ondan yarar sağlanmasıdır. Türk ceza kanununda daha çok karşılıksız çek verme
konusu bu kapsamda değerlendirilir. Dolandırıcılara üç aydan üç yıla kadar hapis
ve para cezası verilir. Ama bu dolandırıcılık resmî daire ve kurumlara karşı
işlenmişse, bir kimseyi askerlikten kurtarmak amacıyla işlenirse, verilecek ceza
bir yıldan beş yıla kadar hapistir. Bunlar Türk cezâ kanunlarında belirtilir,
ama kanunlarda günümüz hayatında sık karşılaşılan dolandırıcılık çeşitlerine pek
yer verilmez. İslâm'da ise, her çeşit kandırmak, aldatmak, malın kusurunu
gizlemek, hileli mal satmak, hatta alım-satıma en küçük bir yalan karıştırmak bu
suç kapsamında değerlendirilir. "İnsanlarda zenginlik hırs ve tamahı olduğu
müddetçe dolandırıcılar aç kalmaz" denir.

HIRSIZLIK..
Hırsızlık; Anlam ve Mâhiyeti
Hırsızlığın Cezâsı
Hırsızla İlgili Şartlar Şunlardır
Çalınan Malla İlgili Şartlar
Malı Çalınanda Bulunması Gereken Şartlar
Hırsızlığın İsbâtı
İkrarın Şartları
Hırsızlık cezâsını Düşüren Haller
Cezânın Uygulanması
Hadler; Hırsızlık ve Yol Kesme Cezâları
Hırsızlık cezâsı (hadd-i sirkat)
Yol kesme cezâsı
Kur'ân-ı Kerim'de Hırsızlık Kavramı
Hadis-i Şeriflerde Hırsızlık Kavramı
Malı Koruma.
Lukata; Yitik Malı Bulma.
a. İşhâd
b. İlân
Lukatanın kısımları
İlân müddeti dolduktan so a sahibi gelmeyen lukatalarda yapılacak muâmeleler
Lukatanın vergisi
Hırsızlığa Giden Yolun Kapanması ve Müslümanın Mala/Paraya Bakışı
Sosyal Adâlet
Cezâ Tedbiri
Emeği sömürmek
Haram Kazanç Yolları
Çalınan ve Gasbedilen Şeyi Satın Almak
Rızıktaki Farklılığın Hikmetleri
Rızık Darlığı İmtihanı Karşısında Müslümanın Tutumu.
Haramdan, Hırsızlıkla Oluşmuş Hakdan Temizlenmek.
a- Tevbe
b- Haramı Mülkünden Çıkarmak
c- Haram Malın Verileceği Yer
Farklı Hırsızlıklara Örnekler (Dolandırıcılık, Üçkâğıtçılık, Kleptomani, İntihâl, Yol Kesme, Soygun, Zimmet, Rüşvet, Kumar...)Dolandırıcılık.
Üçkâğıtçılık.
Yankesicilik.
İhtilâs.
Kapkaççılık.
Vurgunculak.
Sûiistimal; Görevi Kötüye Kullanma.
Yolsuzluk.
Zimmete Geçirme.
İrtikâp.
Haraç
Gasb.
Yağma.
Sahtekârlık.
Taklitçilik.
Hıyânet, Hâinlik.
Hile.
Borcu Ödememek.
Ğulûl
Kleptomani
Kleptomani
İntihâl
Nebbâşlık.
Soygunculuk.
Rüşvet
Kumar
Hırsızlık ve Günümüz.
Fâiz Soygunu
Robin Hood'luk İslâm'da yoktur.
Dâru'l-Harb ve Dâru'l-Harbde kâfirlerin Malı
Hırsızlığın Günümüzdeki Bin Bir Çeşidi...
Çocukları Çalınan Ana-Babalar
Dili Koparılan Anne
Hırsızlık Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar