Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Burçlar

Burçlar

Burçlar

Yüce Allah, kerim kitabında
gökte burçlar yarattığını söyler (15/Hicr, 16; 25/Furkan, 61). "Burçları olan
semaya andolsun ki..." (85/Bürûc, 1) diye buyurur. Allah, gökte burçlar
yarattığını söylerken, gökle ilgili "es-semâvât" şeklinde çoğul değil de;
"es-semâ" şeklinde tekil olarak kullanır. Burada sema, bildiğimiz en yakın
sema (dünya seması) demektir. Burç; yüksek köşk, bina ve kale anlamlarına gelir.
Semadaki burçlar ise; gökte durumları birbirlerine göre aynı kalan yıldız
toplulukları demektir. Müfessirler, ayetlerde geçen semadaki burçları tefsir
ederlerken, bunları büyük yıldızlar, ya da semanın kapıları diye tercüme
etmişlerdir. Gökte yıldızların araştırılıp üzerlerinde düşünülmesi için burç
taksimlerini İdris (a.s.)'ın yaptığı söylenir. Yerin haritasında şehirler,
kasabalar ve bunlardaki yüksek binalar, nasıl bir alamet ve işaret ise, gökteki
yıldızlar ve yıldız takımları da böyle birer işarettir. Güneş'in bir yıl içinde
görünürde içinden geçtiği farz edilen gök kuşağı ve bunun yanlarında bulunan
takım yıldızları (Zodyak takım yıldızları)na Burçlar kuşağı da denir. Burçlar
kuşağı, 30 derece uzunluğunda 12 bölgeye ayrılmıştır. Bu 12 burcun teşkil ettiği
alana Burçlar bölgesi denilir. Güneş'in ilkbahardan itibaren bir yol boyunca,
sırasıyla takip ettiği takım yıldızlarına eskiden beri hamel (koç), sevr (boğa),
cevza (ikizler), şeretan (yengeç), esed (aslan), sünbüle (başak), mizan
(terazi), akreb (akrep), kavs (yay), cedi (oğlak), delv (kova), hût (balık)
isimleri verilmiştir.
Modern astronomi ve astrofizik,
kâinatta kusursuz bir nizamın, yıldızlar, galaksi ve gezegenler arasında ince
hesaplı, büyük bir bilgiyle işlenmiş fevkalâde tanzim, tedbir ve dengelerin
bulunduğunu göstermektedir. Semanın tüm içindekiler, küçük gezegenlerden
yıldızlara ve büyük galaksilere kadar bir düzen ve denge içinde birbirlerinin
çevrelerinde dönerek yol almakta ve birbirlerinden açılıp genişleyerek boşlukta
yolculuklarını sürdürmektedirler. Kur'an-ı Kerim'de bu gerçek şöyle dile
getirilmektedir: "Göğü kuvvet (enerji) ile kurduk ve muhakkak biz onu
genişletenleriz." (51/Zâriyat, 47). Yine Kur'an'da Allah'ın gökleri yedi kat
olarak yarattığı, bunların mükemmel bir düzen içerisinde yaratıldığı;
yaratılışlarında düzensizlik, çatlak ve kusur olmadığı (67/Mülk, 3-4); göklerin
ve yerin yaratılmasının, insanların yaratılmasından daha büyük ve hesaplı
olduğu, insanların çoğunun bu büyük yaratılışın farkına varamayacakları (23/Mü'minun,
57) bildirilir. Demek ki yıldızlar ve galaksiler... Yüce Allah'ın azametini ve
kudretinin büyüklüğünü ilan etmeleri için yaratılmışlardır. Yine "O,
yıldızları, kara ve denizin karanlıklarında yol bulasınız diye sizin için
yaratandır." (6/En'âm, 97)