Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Ve Günümüz .

Ve GünümüzVe Günümüz

"Gök Tanrı" inancının çok eski
dönemlerde kaldığı, artık güneşe, aya, yıldızlara kimsenin tapmadığı gibi
anlayışlar, kesinlikle doğru bir yargı değildir. Şirk cephesinde yeni bir şey
yok. Kur'an-ı Kerim de bu yüzden "güneşe ve aya secde etmeyin." (41/Fussılet,
37) demekte; günümüzdeki insana da bu mesajı iletmektedir. Türklerin Gök
Tanrı'ları'nın çoktan ölüp tarihin çöplüğüne gömüldüğü anlayışıyla ilgili bir
yargıya varıp varmamak için gelin, bu konuda aynamızı topluma tutalım:
Medyada; medyumlardan,
falcılardan, astrologlardan yani modern müneccimlerden geçilmiyor. Boyalı basın
dediğimiz, yazıdan daha çok resimlerin yer aldığı gazetelerin tümünde her gün
burç ve fal köşeleri yayınlanmaktadır. Buralarda "yıldızınız diyor ki" ,
"burcunuz" , "elektronik burç falı" , "bilgisayarlı astrolojik fal" gibi
köşelere ne demeli? (Bu hurafeler, irtica kavramına girmediğinden kimsenin bir
şey dediği yok. Peki müslümanların da mı diyeceği yok?!)