Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Evrenin Muazzam Büyüklüğü .

Evrenin Muazzam BüyüklüğüEvrenin Muazzam
Büyüklüğü

İçinde bulunduğumuz âlemin
büyüklüğü hakkında bir fikir vermek için şunu belirtelim: En yakın yıldızın
ışığı, dünyamıza 4,3 senede gelir. Işığın bir saniyede üç yüz bin kilometre
hızla gittiğini düşünürsek, yaklaşık dört buçuk senede kaç kilometre gittiğini
rakamla gösterebiliriz, fakat bu rakamı okuyamayız. Bu büyük rakamlara
astronomik rakamlar denmiştir. Astronomideki rakamlar, matematiğin sınırları
dışına çıkar, biz onları yazar, görürüz, fakat okuyamayız. Üslü değerlerle ifade
etmeye çalışırız. Fakat, bu üslü değerler, sonu sıfırla devam eden rakamlar için
geçerlidir. Böyle olmayıp da üslü okunamayan, sıfırdan hariç 25 rakamı arka
arkaya dizelim ve meydana gelen rakamı okumaya çalışalım. Okuyamayacağız. İşte
insanın aklı ve bilgisinin ne kadar sınırlı olduğu buradan bile anlaşılabilir.
Henüz matematik rakamlarını okuyamayan insan, her şeye aklı ereceğini, söz
gelimi aklının ermediği veya almadığı gayb âlemini, hatta uzayla ilgili dünya
semasının ?ki ondan başka altı kat gök daha vardır- derinliklerini ve tüm
sırlarını çözemez. Öyle ise, bir insanın aklının varacağı en son tekâmül
çizgisi, kendi anlayışının sınırlarını tayin etmekten, acziyetini kabul etmekten
ibarettir. Demek ki insan, bazı şeyleri bilemeyecektir. Biz bilmiyorsak, her
şeyi bilen vardır. Bizim okuyamadığımız rakamlarla astronomik cisimleri tertip
eden ve tanzim eden vardır. Bilmediğimizi bileni, yapamadıklarımızı yapanı
bilmek, insanca bir harekettir. (3)