Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Galaksiler Ve Samanyolu Galaksisi

Galaksiler Ve Samanyolu Galaksisi

Galaksiler Ve
Samanyolu Galaksisi

Güneş, ismine Samanyolu
galaksisi denilen ve içinde güneş gibi 200.000.000 yıldız barındıran çok büyük,
çok çok büyük bir yıldız adasındadır. Sürdürülen bir seri çalışmalar ve
gözlemler sonucunda Samanyolunun spiral-disk şeklinde bir yapıya benzediği;
uzunluğunun 100.000 ışık yılı, genişliğinin de 30.000 ışık yılı olduğu
uzmanlarca bugün kabul gören çarpıcı bir gerçektir. Gökbilimcilerle uzay
fizikçileri, bu çarpıcı sonuç karşısında, gözlerini dehşetle açarak bu korkunç
büyüklüğü idrak edememenin idraki içinde kalmışlardır. Bu, gerçekten muazzam ve
muhteşem bir değerdir. Işık, bir yılda 9.460.000.000.000 (yani; 9,46 trilyon)
kilometre yol alır. Işığın bir yılda aldığı yolun 100.000 kat fazlası olan km.
karşılığıdır ve bu uzaklık, sadece içinde bulunduğumuz galaksinin boyunu ifade
eder. Artık bundan sonra, kilometre cinsinden uzaklıklar da, rakamlar da
yetersiz kalır; milyar, trilyon, kentilyon... derken sayılar bile bitip tükenir
hale gelir. Galaksimiz, kendi merkez ekseni etrafında tam bir dolanımı 225
milyon yılda tamamlar. Bunun için de, saniyede 250 km.lik bir harekete sahiptir.
Acaba, evrende bizim
Samanyolu'ndan başka galaksiler de var mıdır? Bu soruya cevap arayan bilimciler,
dünyamıza en yakın bir yıldız topluluğu olan ve ismine de Andromodea denilen bir
galaksi buldular. Onun ışığı da bize 2,5 milyon yılda geliyordu. Bu şu demektir:
Eğer biz "şimdi" bu galaksiyi gözlersek, onun "şimdiki" halini değil; 2,5
milyon yıl önceki durumunu gözlüyoruz demektir. Bu gerçeğin tersi de doğrudur.
Bu galaksiden "şimdi" uzaya yayılan ışınlar, bizim dünyamıza 2,5 milyon yıl
sonra ulaşmış olacaktır.
Uzayda galaksileri saymaya
kalkışmak, ünlü deyimle pöstekideki (hayvan postundaki) tüyleri bir bir saymak
demektir. Buna rağmen bilimciler, bazı örnekleme metotlarını geliştirerek,
evrende 200.000.000.000 galaksinin mevcudiyetine inanmaktadır. Işığı bize 5
milyar, 10 milyar yıl sonra gelen yıldız topluluklarının varlığı karşısında
uzmanların nasıl hayret ve hayranlık içinde kaldıklarını belirtmeye gerek
yoktur. Geçen yıllarda, ışığı bize 14 milyar yıl sonra gelen ve ismine de Kuasar
adı verilen, çok yüksek enerjiye sahip gök cisimleri keşfedildi.
Güneş sistemleri, galaksiler,
meta-galaksiler, süper-diziler ve âlemler gibi, bütün bu evrenler, -ki 18.000
âlemin mevcut olduğu rivayet edilmektedir- Kur'an'da bildirilen aşağı semayı,
(dünya semasını, birinci kat göğü) teşkil etmektedirler. Diğer altı gök
tabakasını, onların üzerindeki kürsi ve arşı da mahiyet olarak bilememekte ve
inanmaktayız. "Allah, O'ndan başka ilah yoktur... Göklerde ve yerdekilerin
hepsi O'nundur... Onun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir
şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları
koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür." (2/Bakara,
255)