Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Arz ve Sema Konusuyla İlgili Ayet-i Kerimeler

Arz ve Sema Konusuyla İlgili Ayet

Arz ve Sema
Konusuyla İlgili Ayet-i Kerimeler

A- Yer ve Gökler
Göklerdeki ve Yerdeki Her Şey,
Allah'ındır: Bakara, 255, 284; Al-i İmran, 109, 129; Nisa, 126, 131-132; Maide,
120; Yunus, 55; İbrahim, 2; Nahl, 52; Taha, 6; Hacc, 64; Nur, 64; Rum, 26;
Lokman, 20, 26; Sebe', 1; Şura, 4; Necm, 31; Hadid, 2, 5.
Göklerin ve Yerin Tasarrufu
Allah'ındır: Bakara, 107; Al-i İmran, 189; Maide, 40; Tevbe, 116; Nur, 42;
Furkan, 2; Yasin, 83; Zümer, 62-63; Şura, 49; Zuhruf, 85; Casiye, 27; Feth, 14;
Hadid, 2, 5; Büruc, 9.
Yerde ve Göktekilerdeki Her
Şey, İnsan İçindir: Bakara, 29; Ra'd, 2; İbrahim, 32-34; Nahl, 5-14, 80-81; İsra,
70; Hacc, 36-37, 65; Ankebut, 61; Lokman, 29; Fatır, 13; Zümer, 5; Zuhruf, 13;
Casiye, 12-13; Mülk, 15; Naziat, 30.
Göklerin ve Yerin Başlangıçta
Bitişik Olması: Enbiya, 30.

B- Arz (Yer)
Yerin Yaratılışı: En'am, 101;
A'raf, 54; Yunus, 3; Hud, 7; R'ad, 3; Hıcr, 19, 85; Nah, 3; Enbiya, 30; Furkan,
59; Secde, 4; Fussılet, 9-11; Kaf, 38; Zariyat, 20; Hadid, 4; Talak, 12; Nebe',
6.
Yerin YaratılışSebebi: Bakara,
22; Hud, 7; Mü'min, 64; Zuhruf, 10; Duhan, 38-39; Casiye, 22; Ahkaf, 3; Teğabün,
3; Talak, 12.
Yerin Yaratılışında İbretler
Vardır: Bakara, 164; Al-i İmran, 190; Yunus, 6; Enbiya, 16; Ankebut, 44; Rum,
22, 25; Sad, 27; Zümer, 5; Şura, 29; Duhan, 38-39; Casiye, 3; Kaf, 7-8.
Yerin Yaratıcısı: Bakara, 117;
En'am, 14, 73, 101; Fatır, 1; Şura, 11; Zariyat, 48; Teğabün, 3.
Dünyanın Küre Şeklinde Oluşu:
A'raf, 97-98; Zümer, 5; Naziat, 30.
Dünyanın Dönmesi: Neml, 88;
Yasin, 40; Nebe', 6.
Yer, Allah'ın Birliğine Götüren
İşaretlerdendir: Fussılet, 39.
Kıtaların Yaratılışı: Ra'd, 4.
Yer, Bütün Canlıların Faydasına
Verilmiştir: Rahman, 10-13; Mülk, 15; Nuh, 19-20.
Yer, İnsanın Emrine
Verilmiştir: Hacc, 65; Mülk, 15; Naziat, 30.
Arz, Toplanma Yeridir: Mürselat,
25-26.
İnsanın Yeryüzüne Dağılması:
Rum, 20; Mülk, 24.
Yeryüzünde Varlığını Sürdürmek,
Mü'minlerin Hakkıdır: Enbiya, 105; Nur, 55.
Mü'minler, Kâfirlere Üstün
Gelmeseydi, Yeryüzünün Düzeni Bozulurdu: Bakara, 251.
Mü'minler, Allah'ın
Yeryüzündeki Halifesidir: Bakara, 30; En'am, 165; A'raf, 69, 74; Yunus, 14, 73;
Neml, 62; Fatır, 39; Sad, 26.
Dağların Denge Unsuru Olması:
Nahl, 15; Enbiya, 31; Lokman, 10; Fussılet, 10; Mürselat, 27; Nebe',7.
Yer Üzerinde Rızık Sebepleri,
Geçim Sebepleri Yaratılmıştır: Hıcr, 20.

C- Gökler
Astronomi (Gök ve Uzay İlmi)
ile İlgili Ayetler: Bakara, 29, 189; En'am, 96-97; A'raf, 54; Yunus, 3, 5-6;
Ra'd, 2; Nahl, 16; İsra, 12; Enbiya, 33; Hıcr, 16; Mü'minun, 17; Neml, 88;
Lokman, 29; Fatır, 13; Yasin, 37-40; Saffat, 6, 88; Fussılet, 12; Necm, 1, 49;
Vakıa, 75-76; Mülk, 5; Naziat, 27-32.
Göklerin Yaratılışı: En'am,
101; A'raf, 54; Yunus, 3; Hud, 7; Ra'd, 2; Hıcr, 85; Nahl, 3; Enbiya, 30, 32;
Furkan, 59; Lokman, 10; Secde, 4; Fussılet, 11; Kaf, 38; Zariyat, 47; Hadid, 4;
Talak, 12.
Göklerin Yaratılış Sebebi:
Bakara, 22; Hud, 7; Mü'min, 64; Duhan, 38-39; Casiye, 22; Ahkaf, 3; Teğabün, 3;
Talak, 12.
Göklerin Yedi Gök Halinde
Yaratılışı: Bakara, 29; İsra, 44; Mü'minun, 17, 86; Fussılet, 12; Talak, 12;
Mülk, 3; Nuh, 15; Nebe', 12.
Göklerin Yaratılışında
Hikmetler Vardır: Bakara, 164; al-i İmran, 190-191; Yunus, 6; İbrahim, 19;
Enbiya, 16; Ankebut, 44; Rum, 22, 25; Sad, 27; Zümer, 5; Şura, 29; Duhan, 38-39;Casiye,
3;Kaf,6, 8.
Göklerin Yaratıcısı: Bakara,
117; En'am, 14, 73, 101; İbrahim, 32; Hacc, 65; Fatır, 1; Şura, 11; Zariyat, 47;
Rahman, 7; Teğabün, 3; Naziat, 27.
Gökler (Dünya Seması),
Yıldızlarla Süslenmiştir: Hıcr, 16; Saffat, 6; Fussılet, 12;Zariyat, 7; Mülk, 5.

Göklerin Başlangıçta Gaz
Halinde Oluşu: Fussılet, 11.
Gökler, Eksiksiz Yaratılmıştır:
Mülk, 3-4.
Gökler, Şeytanlardan
Korunmuştur: Hıcr, 17-18; Saffat, 7-10; Mülk, 5; Cinn, 8-9.
Gök Gürlemesi: Bakara, 19; Ra'd,
13.
Yıldırım: Bakara, 19, 55; Nisa,
153; Ra'd, 13; Nur, 43; Fussılet, 13, 17; Zariyat, 44.
Güneş ve Ay'ın Zamanın
Bilinmesi İçin Yaratılışı: En'am, 96; Yunus, 5.
Güneş ve Ay'ın Belirli Bir
Vakte Kadar Hareketlerine Devam Etmesi: Ra'd, 2; Lokman, 29-30; Fatır, 13;
Yasin, 38-40; Zümer, 5; Rahman, 5.
Güneş ve Ay'ın Hareketi:
Enbiya, 33.
Ay'ın Işığını Güneşten Alması:
Şems, 2.
Güneş ve Ay'ın insanların
Hizmetine Verilmesi: İbrahim, 33; Nahl, 12; Lokman, 29-30; Fatır, 13.
Yıldızların Yön Bulmak İçin
Yaratılışı: En'am, 97; Nahl, 16.
Yıldızların Uzayda Dönerek
Yüzmeleri: Yasin, 40.
Gece ile Gündüzün Uzayıp
Kısalması: Al-i İmran, 27; Mü'minun, 80; Nur, 44; Fatır, 13; Zümer, 5.
Yukarıya Çıktıkça Göğsün
Daralması ve Hava Basıncı: En'am, 125.
Yağmurla Gökten Rızık İner:
Zariyat, 22.
Arş: A'raf, 46, 48-49, 54;
Tevbe, 129; Yunus, 3; Hud, 7; Ra'd, 2; Taha, 5; Enbiya, 22; Mü'minun, 86, 116;
Furkan, 59; Neml, 26; Secde, 4; Zümer, 75; Mü'min, 15; Zuhruf, 82; Hadid, 4;
Mearic, 3-4.
Arş'ınSahibi Allah'tır: Neml,
26; Büruc, 15.
Allah'ın Arş'a Hükümran Olması:
Ra'd, 2; Taha, 5; Furkan, 59; Secde, 4; Hadid, 4.
Arş'ı Yüklenen Melekler: Mü'min,
7; Hakka,17.
Kürsî: Bakara, 255.