Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Maymun Soyu, İnsandan mı Oluşmuştur?.

Maymun SoyuMaymun Soyu,
İnsandan mı Oluşmuştur?


İbn Abbas'dan gelen bir
rivâyetle mesh edilip maymuna çevrilen bu insanlar, üç gün bu şekilde yaşadıktan
sonra ölmüşlerdir. Hiçbir nesil bırakmamışlardır. Hatta bu zaman diliminde hiç
yiyip içmemişlerdir. Allah Teâlâ, maymunları, domuzları ve diğer yaratıkları
Kitab-ı Kerim'de zikrettiği şekilde altı günde yaratmıştır. Bu topluluğu
(istisnâ olarak) maymun şekline çevirmişti. Allah dilediğine, dilediği şekilde
davranır ve dilediğini dilediği şekle sokar. (10)
Peygamber Efendimiz, domuz ve
maymunlara dair: ?Bunlar mesholunanlardan mıdır?? şeklinde soru sorana şöyle
buyurmuştur: ?Allah, bir kavmi helâk edecek veya azab edecek olursa, onlardan
nesil bırakmaz.? (Müslim, Kader 32-33) Maymunlar ve domuzlar, olaydan daha
önce de vardı.
Dolayısıyla insanın maymundan
evrimleşerek oluştuğu İslâm dışı bâtıl bir teori olduğu gibi; bu günkü
maymunların da insandan değişerek maymunlaştığı, yani maymunların insan
neslinden geldiği de kesinlikle yanlıştır. Allah, insanı insan olarak, maymunu
maymun olarak yaratmıştır. Bu mesh olayı, ibret olsun diye ve istisnaî bir
şekilde cereyan etmiştir.