Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Meshle İlgili Kur'ân-ı Kerim'den Âyetler

Meshle İlgili KurMeshle İlgili
Kur'ân-ı Kerim'den Âyetler

a- Allah Dilerse, İnkâr Eden
Kâfirleri Mesh Eder/Şekillerini Değiştirir: 36/Yâsin, 67.
b- Allah Dilerse, Yüzleri
Dümdüz Ederek Şekilleri Değiştirir: 4/Nisâ, 47.
c- Maymuna Çevrilen İsyankâr
İnsanlar: 2/Bakara, 65-66; 5/Mâide, 60; 7/A'râf, 163-166.
d- Domuza Çevrilen İnsanlar: 5/Mâide,
60.
e- İman Etmeyip Akletmeyen,
Hakkı Görmeyen Kimseler, Hayvan Gibi, Hatta Daha Aşağıdırlar: 7/A'râf, 179;
25/Furkan, 44.
f- Allah'ın Kitabıyla Amel
Etmeyenlerin Durumu, Kitap Yüklü Eşek Gibidir: 62/Cum'a, 5.