Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Namaz ve Ruh Eğitimi

Namaz ve Ruh Eğitimi

Namaz ve Ruh
Eğitimi

?Şüphesiz namaz; ancak
ağırbaşlılık, alçak gönüllülük, yalvarma, yakarma ve pişmanlık duymadır. Elini
kor: ?Allah'ım, Allah'ım' dersin. Kim böyle yapmazsa o bir eksikliktir.?
(İhyâ, c. 1, s. 410) Namaz; mü'mini ruhen yücelten, onu maddî-manevî kir ve
paslardan arındıran, fahşâ ve münkerden alıkoyan, nefsin ve şeytanın esaretinden
kurtaran, kibir, gurur ve bencillik gibi hastalıkları tedavi eden, vakar ve
tevazu duygularını artıran mükemmel bir ibâdetttir.
Namaz; mü'mini Allah katına
yükseltip O'na kavuşturan bir miractır. Namaz; kalbi pekiştiren ona kuvvet ve
metanet kazandıran bir nurdur. Namaz; gönülleri ferahlatan, ruhları aydınlatan
bir şifadır. Namaz, fani ve fena olan şu dünyadan, ebedî olan ilahî âleme açılan
bir penceredir. Namaz; mü'mini gerçek özgürlüğüne kavuşturan ruhî bir
inkılaptır.
Namaz; ömür boyu, her türlü hal
ve ortamda sürekli devam eden bir sabır eğitimidir. Namaz; günlük hayâtın
akışını beş kez durdurup düzenleyen, vakti en verimli ve en yararlı bir biçimde
kullanmayı sağlayan bir hayât nizamnamesidir. Namaz; mü'minin günlük
faaliyetleri hakkında, düzenli olarak Rabbi'ne hesap vermesini sağlayan bir
otokontrol mekanizmasıdır. Namaz; duâ, tevbe, istiğfar, zikir, şükür, hamd,
tesbih, tenzih gibi ögeleriyle mü'mini manen eğiten ve olgunlaştıran bir
ibâdetler bütünüdür.