Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Namazla İlgili Âyet-i Kerimeler

Namazla İlgili Âyet

Namazla İlgili
Âyet-i Kerimeler

A- Namaz ve Namaz Kılmak
Namazın Farziyeti: Nisa, 103.
Namaz Kılmak: Bakara, 3, 43,
238; En'am, 72, 92; Hacc, 77, Mü'minun, 9; Lokman, 4; Meâric, 22-23; A'lâ, 15,
18-19.
Önceki Şeriatlarda Namaz: A'lâ,
15, 18-19.
Namaz İle Allah'tan Yardım
İstemek: Bakara, 45, 153.
Namazı Dosdoğru Kılmak: Bakara,
83, 110, 177, 277; Nisa, 103; Maide, 55; Enfal, 3; Tevbe, 71; İbrahim, 31, Hacc,
35, 41, 78; Nur, 37, 56; Neml, 3; Ankebut, 45; Rûm, 31, Lokman, 17; Fâtır,
29-30; Şura, 38; Mücâdele, 13; Meâric, 34; Müzzemmil, 20.
Namaz, Allah İçindir: En'am,
162.
Namaz, Günahları Giderir: Hûd,
114.
Namaz Kılanların Mükâfatı:
Tevbe, 112.
Namazı Emretmek: Taha, 132.
Namaz, Her Türlü Kötülükten
Alıkor: Ankebut, 45.
Namaz, En Büyük Zikirdir:
Ankebut, 45.
Namaza Engel Olanlar: Maide,
91.
Namazı Yasaklayanlar: Alak,
9-19.
Beş Vakit Namaz Kılmak: Hûd,
114; İsra, 78; Taha, 130; Rûm, 17-18.

B- Beş Vakit Namaz
Sabah Namazı: İsra, 78; Rûm,
17; Kaf, 39, Tûr, 49.
Öğle Namazı: Rûm, 18; Kaf, 39.
İkindi Namazı: Bakara, 238;
Rûm, 18; Kaf, 39.
Akşam Namazı: Rûm, 17; Kaf, 40;
Tûr, 49; İnsan, 26.
Yatsı Namazı: Rûm, 17; Kaf, 40;
Tûr, 49; İnsan, 26.

Namaz Vakitleri
Sabah, Öğle, İkindi, Akşam ve
Yatsı Namazlarının Vakti: Hûd, 111; İsra, 78; Taha, 130.
Cuma Namazının Vakti: Cum'a, 9

Namazın Farzları
Abdest ve Gusül Abdesti Almak:
Maide, 6
Teyemmüm Yapmak: Nisa, 43;
Maide, 6
Necasetten (Maddî Pisliklerden)
Temizlenmek: Müddessir. 4
Setr-i Avret (Örtünmek): A'raf,
31
İstikbal-i Kıble (Kıbleye
Dönmek): A'raf, 29; Bakara, 144
Vakit (Namazı Vaktinde Kılmak):
Nisa, 103
İftitah (Başlangıç) Tekbiri:
A'lâ, 15
Kıraat (Kur'an Okumak): İsra,
110; Müzzemmil, 20
Rükû: Bakara, 43; Al-i İmran,
43

Cemaat
Cemaata Devam Etmek: Bakara,
43; Al-i İmran, 43
İmamın Namazı Kısa Tutması:
Müzzemmil, 20

Namaz Âdâbı
Namazı Dosdoğru Kılmak: Bakara,
83, 110, 177, 277; Nisa, 103; Maide, 55; Enfal, 3, Tevbe, 71; İbrahim, 31; Hacc,
35, 41, 78; Nur, 37, 56; Neml, 3; Ankebut, 45; Rûm, 31; Lokman, 17; Fâtır,
29-30; Şura, 38; Mücâdele, 13; Meâric, 34; Müzzemmil, 20.
Namazda Huşû (Kalp Huzuru ve
Tevazu): Bakara, 238; Mü'minun, 2.
Namazda Gafil Bulunmaktan
Sakınmak: Mâun, 4-6
Okuma Sırasında Ses Tonu: İsra,
110
Ta'dil-i Erkân: Meâric, 34
Münafıklar, Namaza Üşenerek
Kalkarlar: Nisa, 142; Tevbe, 54; Mâun, 4-6
Namazda Sübhaneke Okumak: Tûr,
48
Namazdan Sonra Tesbih Etmek:
Bakara, 45, 153.

G Cuma Namazı
Cuma Namazının Farziyeti: Cum'a,
9
Cuma Vaktinde Alışverişi ve Her
Türlü İşi Bırakmak: Cum'a, 9-11
Cum'a Gününün Fazileti: Bürûc,
3.

Diğer Namazlar
Teheccüd Namazı (Gece Namazı):
İsra, 79-80; Furkan, 64; Secde, 16; Zâriyat, 17-18.
Korku Namazı (Savaşta Namaz):
Bakara, 239; Nisa, 101-103.
Yolcu (Misafir) Namazı: Nisa,
101
Bayram Namazı: Kevser, 2
Cenaze Namazı: Tevbe, 84
Duha (Kuşluk) Namazı: Sâd, 18