Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Şükür Secdesi

Şükür Secdesi

Şükür Secdesi:

Şükür; nimeti bilip nimet
vereni anmak ve övmek demektir. Şükür secdesi, bir nimete kavuşmaktan veya
bir sıkıntı ve musîbetten kurtulmaktan dolayı kıbleye yönelerek ve
tekbir alınarak tilâvet secdesi gibi yapılan secdedir. Secdede Allah'a hamd ve
şükür edilir, tesbih edilir; daha sonra yine tekbir alarak ayağa kalkılır. Ebu
Bekre (r.a.)'den rivayete göre, "Hz. Peygamber (s.a.s.) sevindirici bir haber
aldığı zaman veya kendisine bir müjde verildiği vakit secdeye kapanırdı." Şükür
secdesi müstahaptır.