Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Secde ve Tesbih.

Secde ve Tesbih

Secde ve Tesbih

Mü'minler rükû'da iken ?Sübhâne
rabbiye'l azîm/Yüce olan Rabbimi tesbih ederim', secdelerde ise sürekli ?Sübhâne
Rabbiye'l a'lâ/Ulu olan Rabbimi tesbih ederim' derler. O yüzden rükû ve secde,
tesbih edilme makamıdır. Tesbihin anlam ve önemini bilmeden secde yeterli
şekilde anlaşılamaz. Allah, yeryüzünde halife yaratacağını meleklere bildirince,
onlar: "Biz, hamdinle Sana tesbih ve takdis edip dururken, yeryüzünde fesat
çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun?' dediler."
(2/Bakara, 30) Bu ayetten anlaşılmaktadır ki, yeryüzünün halifesi insanın en
önemli görevlerinden biri Allah'ı tesbih etmektir. Melekler, yaratılış hikmeti
tesbih/ibadet olan yeni bir varlık yaratılacağını anlayıp, bu görevi
kendilerinin hakkıyla yaptıklarını belirtmişlerdi.