Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Secde Konusunda Ayet-i Kerimelerden Bazıları

Secde Konusunda Ayet

Secde Konusunda
Ayet-i Kerimelerden Bazıları

Secde Nedir? Necm, 62.
Her Şey Allah'a Secde Eder:
Ra'd, 15; Nahl, 49; Hacc, 18; Rahman, 6.
Secde Edenlerden Olmak: Hıcr,
98; Alak, 19.
Secdeden Kaçınmak: Furkan, 60.
Mü'minlerin Allah'a Secdesi:
Secde, 15.
f- Kur'an'daki Secde Ayetleri:
A'raf, 206; Ra'd, 15; Nahl, (49-)50; İsrâ, (107-)109; Meryem, 58; Hacc,
18;
Furkan, 60; Neml, 25; Secde,
15; Sâd, 24; Fussılet, (37-)38; Necm, 62; İnşikak, 21; Alak 19.