Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Secde İçin Aldığımız Tekbir'in Anlamı

Secde İçin Aldığımız Tekbir

Secde İçin
Aldığımız Tekbir'in Anlamı:

?Tekbir' sözlükte, yüceltmek,
büyük tanımak, ululamak demektir. ?Ve de ki: ?Hamd (övgü), çocuk edinmeyen,
mülkte ortağı olmayan ve düşkünlükten dolayı yardımcıya da (ihtiyacı) bulunmayan
Allah'a aittir.' Ve O'nu tekbir edebildikçe tekbir et (büyük tanı)? (17/İsrâ,
111)
Şüphesiz âlemlerin Rabbi Allah
(cc) her şeyden yücedir ve büyüktür. ?Kibriya' yani her türlü yücelik ve
büyüklük O'nun Rabliğinin gereğidir. Mü'minler, iman ederek bu büyüklüğü tasdik
ederler. Onlar Allah'ın büyüklüğü (kibriyâsı) karşısında istikbar edip büyüklük
taslamazlar, kibir göstermezler. Mü'minler, Allah'ın kendilerine hidayet
vermesinden dolayı Allah'ı ?tekbir' ederler, ?Sen en büyüksün' derler. Büyüklük
(kibriyâ) kelimesi neyi ifade ediyorsa, büyüklükten ne kasdediliyorsa hepsinin
Allah'a ait olduğunu ilân ederler. Işte ?tekbir', Allah'ın her şeyden üstün,
ulu, azamet sahibi ve büyük olduğunu söylemenin adıdır.