Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Allah En Büyüktür

Allah En Büyüktür

Allah En Büyüktür:

?Tekbir' deyince elbette akla
?tekbir cümlesi' gelir. O da herkesin bildiği gibi ?Allahü ekber' cümlesidir ki,
?Allah en büyüktür' anlamına gelir. Bu söz sıradan bir cümle değildir. Farklı
ilâhlara inanan kimseler, tapındıkları ilâhları büyük bilirler. Birtakım
zorbaların, diktatörlerin, tağutların önünde secde edenler, ya da onlara itaat
edenler; onları çok büyük, en büyük tanırlar. Kimileri kendilerine hükmeden güç
odaklarını, iktidar seçkinlerini, devlet erkini en güçlü ve büyük zanneder.
Rabbimiz mü'minlere ?Allahü ekber'i öğreterek, bütün bu hatalı "büyük"
anlayışından, "büyüklük" ve "büyüklenmek" yanlışlığından onları kurtarmıştır. En
yüce olan; eşi ve benzeri olmayan, her şeyi yoktan var eden, sonsuz güç sahibi,
her an diri ve canlı olan, ezelî ve ebedî olan Allah'tır.
?Allahü ekber' bir iman
ifadesidir. Bir din seçiminin sözle dile getirilmesi, bir kulluk bildirimidir.
Iman eden insan, bu cümleyi söyleyerek kimi büyük tanıdığını, kime ibadet
edeceğini ilân eder. Mekke'de ilk inen âyetlerde şöyle bir ifadeyi görüyoruz:
?Ey bürünüp örtünen; Kalk (ve) bundan böyle uyarıp-korkut; Rabbini ?tekbir' et
(yücelt); Elbiseni de temizle?? (74/Müddessir, 1-4)
Islâm bu ilk mesajla, insanlara
kimin ?büyük' tanınması gerektiğini haber veriyordu. Ya çıkarları olduğu için,
ya korktukları için, ya da baba mirası olduğu için yalancı ilâhları 'ekber'
tanıyan insanlara bundan güzel bir mesaj olamazdı. Bu ilân/duyuru karşısında,
?büyüklüğü' başka şeye veren insanların sarsılmaması mümkün değildi. ?Allahü
ekber' yüce bir gerçeği haykırıyordu ve işitenleri ürpertiyordu.