Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Şefaat Kelimesinin Anlam Sahası

Şefaat Kelimesinin Anlam SahasıŞefaat Kelimesinin
Anlam Sahası

?Şefaat'ın aslı ?şef'ı'
kelimesidir. Bunun anlamı da bir şeyi benzeri olan şeye eklemek, yan yana
getirmektir.
Bunun zıddı ?vetr' dir ki, bir
şeyin tek olmasını ifade eder. Bu anlamda Allah (cc) ?vetr', O'nun yarattığı
mahluklar ise ?şef'ı'dir (çifttirler.)
Rabbimiz ?Şef'a ve vetr'a yemin
olsun' diyerek bu iki gerçeğe işaret etmektedir (Fecr, 3).
Kimilerine göre ?şef'ı'
yaratılmış şeylerdir. Çünkü onlar bir çok açıdan birbirine benzer olarak
yaratılmışlardır.
Kimilerine göre bunlar
namazdır. Çünkü namazın bir kısmı tek rek'atli, bir kısmı çift rek'atlıdır.
Kimilerine göre ?şef'ı'
yaratılmışların birbirine karşıt düşen özellikleridir. Kuvvetli ve zayıf, görme
ve körlük, konuşma ve dilsizlik, ilim ve cahillik vb. gibi. ?Vetr' ise Allah'a
ait sıfatlardır ki onların bir dengi veya benzeri yoktur.
Bu iki kelime hakkında başka
görüşler de vardır. Doğrusunu ancak Allah (cc) bilir, deyip bu kadarla
yetinelim.