Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Yardım İsteme ve Rica Etme Anlamı

Yardım İsteme ve Rica Etme AnlamıYardım İsteme ve
Rica Etme Anlamı


?Şef'ı' kelimesinden türeyen
?şefaat' ise sözlükte, bir kimsenin bağışlanmasını istemek, başkası adına yardım
istemek, rica etmek demektir. Bir başka deyişle, bir kimsenin yardım etmek veya
yardım dilemek gayesiyle, bir başka kişiye nisbet edilmesi, onunla birlikte
anılmasıdır. Daha çok yüksek makamdan aşağı makama doğru bir kullanılışı ifade
eder.
Şefaat edene ?Şâfi' veya ?Şefî'
şefaat edilene ?meşfû' (şefaat bekleyen) denilir.
?Şefaat'ın çoğulu ?şüfeâ'
olarak gelir.