Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kur'an'da Şefaat Şefaat İzni

Kur

Kur'an'da Şefaat


Şefaat İzni:

Kur'an, şefaat olayının daha
çok Ahiretteki durumunu anlatmaktadır.
?...O'nun izni olmadan,
O'nun katında şefaat edecek kimdir?...? (2/Bakara, 255) âyeti, eğer Allah
izin verirse başkalarının da şefaat isteğinde bulunabileceği anlamına geldiği
gibi; müşriklerin şefaat umdukları bütün putlar ve benzerleri asla şefaatçı
olamazlar, çünkü Allah (cc) onlara böyle bir yetki vermemiştir manasına da
gelir. Yunus Sûresi 3. âyette de benzer ifadeleri görüyoruz. Allah (cc), kendi
katından ahid (söz) almışlara (19/Meryem, 87), Hakka şahidlik edenlere (43/Zuhruf,
86), dilediği ve razı olduğu kimselere (53/Necm, 26) şefaat etmeleri için
izin vermektedir.