Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Şefaatle İlgili Dört Nokta Gözönüne Alınmalıdır

Şefaatle İlgili Dört Nokta Gözönüne AlınmalıdırŞefaatle İlgili
Dört Nokta Gözönüne Alınmalıdır:

1) Şefaat sırf Allah'a
ait olan bir haktır. Allah'ın izni olmadan hiç kimse şefaat edemez. Hiç kimse,
hiç bir konuda Allah'ı zorlayamaz. Mekke müşrikleri taptıkları putların Allah'a
rağmen kendilerine şefaat edecekleri gibi sapık bir inanca sahiptiler. Şefaat
etme yetkisine sahip olan Peygamberler, alimler ve şehitler ancak Allah'ın
izniyle ve takdir ettiği kadar şefaat edebilrler.
2) Şefaat, yalnız
günahkar müslümanlar içindir. Kafirler için şefaat yoktur. Ayet-i kerimede Allah
Teala bu konu hakkında şöyle buyurmaktadır:
?Onlara (kâfirlere) şefaat
edicilerin şefaati fayda vermez.? (Müddessir: 74/48)
3) Günahı az olan varken
çok olana, imanı kuvvetli olan varken imanı zayıf olana şefaat edilmeyecektir.

4) Müslümanlar
Peygamberimiz'in şefaatine hak kazanabilmek için Peygamberimiz'in sünnetine
uymalıdırlar. Hal ve hareketlerinde O'nu örnek almalıdırlar. Peygamber örnek
alınmadan yaşanan hayat İslami bir hayat değildir.[1][1]
Ahmet Kalkan, İslam Akaidi: 144.