Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Ahirette Kimsenin Şefaatı Fayda Vermez.

Ahirette Kimsenin Şefaatı Fayda VermezAhirette Kimsenin
Şefaatı Fayda Vermez


Bir âyette, mü'minlere
mallarından ?infak' etmeleri emrediliyor. Bu infak, hiç bir dostluğun veya
şefaatın olmadığı Ahiret günü gelmeden önce gerçekleşmesi gerekiyor. (Bakara,
254) Bu ifade yukarıdaki ?şefaat' izniyle çelişmiyor. Esasen kullara ?şefaat'
edecek olan, onları kurtaracak olan Allah'tır. O'nun şefaatının dışında hiç bir
şey fayda vermez. Kişi başkalarının yapacağı şefaata güvenmemeli. Fakat Rabbimiz
dünyada veya Ahirette ?şefaat' için bazı kullarına izin verebilir.
Dünyada iken inkâr edenlere ve
Hakk'tan yüz çevirenlere hiç bir şefaatçının şefaatı fayda vermez. (2/Bakara,
48, 123)