Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Şükür İbâdeti, Bir İmtihan Aracıdır

Şükür İbâdeti


Şükür İbâdeti, Bir İmtihan Aracıdır

İnsan şükretmek veya küfretmek
noktasında denenmektedir:
?Hiç şüphesiz Biz insanı,
karmaşık olan bir damla sudan (nutfeden) yarattık. Onu denemekteyiz. Bundan
dolayı onu işiten ve gören yaptık. Biz ona yolu gösterdik; (artık o) ya
şükredici olur ya da nankör olur.? (76/ İnsan, 2-3).
Bu âyette şükretmenin imanla,
şükretmemenin ise küfürle eş tutulduğu açıkça görülmektedir. Allah (c.c.)
mü'minleri zaman zaman ?sabır ve şükr' ile imtihan eder. Bazen darlıkla, bazen
varlıkla, bazen musibetlerle, bazen de zaferlerle dener. Kendini yeterince
tanımaları için nimet verir ve verdiği nimetleri hatırlatır. Bazen bolluk verir,
bazen de bolluktan sonra darlık verir. Sınava tutulan mü'minlerin başlarına
sıkıntı gelir, bazı şeylerden mahrum kalırlar, insanlardan eziyet görürler.
Mü'min her türlü zorluğa ve denemeye sabreder, her türlü nimete ise hamd eder
veya şükreder.
Allah, insana sayısız nimetler
vermiştir. Bu nimetlerle insanları sınamaktadır; insan şükür mü edecek,
nankörlük mü?[1][1]
Hüseyin K. Ece, İslâm'ın Temel Kavramları, s. 644. Ahmet Kalkan, İslam
Akaidi: 349.