Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

a- Açlık ve Korkuyla Cezalandırılma

a


a- Açlık ve Korkuyla Cezalandırılma:


?Allah bir şehri örnek
verdi: (Halkı) güvenlik ve huzur içindeydi, rızkı da her yerden bol bol
gelmekteydi; fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler, böylece Allah da
yaptıklarına karşılık olarak, onlara açlık ve korku elbisesini tattırdı.?
(16/Nahl, 112)
Yani, Allah Teâlâ, durumu böyle
olan güvenli ve huzur içinde, korkusuz, kedersiz ve her yerde bolluk içinde olan
kent halkını Mekke'lilere ve Allah'ın nimetine, hakkıyla takdir edememek ve
şükrünü yerine getirmemekle nankörlük yapan her topluma örnek verdi ki, Allah'ın
örneklendirdiği bu kent halkının yaptığını, -aynı şey başlarına gelmesin diye-
yapmaktan kaçınsınlar.