Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Şükür ve Nankörlükle İlgili Sünnetullah.

Şükür ve Nankörlükle İlgili Sünnetullah


Şükür ve Nankörlükle İlgili Sünnetullah


Şükredenlere, şükretmesinin
çokluğu ve gerçek anlamda yapıldığı oranında nimetlerin arttırılması ve çokça
ödüllendirilmesi Allah'ın değişmez yasalarındandır.
?Andolsun, eğer
şükrederseniz, gerçekten size (nimetimi) artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz
hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.? (14/İbrahim, 7)
İman edip şükretmek azaptan
kurtulmak demektir. Azabın temelinde ise, şükretmemek vardır.
?Eğer siz iman eder ve
şükrederseniz Allah size neden azap etsin! Allah Şâkir'dir, Alîm'dir; Şükre
karşılık veren ve her şeyi bilendir.? (4/Nisâ, 147) ?...Kim bir iyilik
işlerse onun sevabını artırırız. Gerçekten Allah,Ğafûr'dur, Şekûr'dur;
bağışlayan ve (iyiliğe, şükre) karşılık verendir.? (42/Şûrâ, 23)
Gereği gibi şükretmeyip
nankörlük yapanları Allah'ın değişmez kanunları cezalandırır. Bu cezalar, bu
konudaki âyetlere göre, açlık ve korkuyla cezalandırılma, nankörlerin helâkı ve
ülkelerinin harap olması ve ekin ve meyvelerinin helâk edilmesi gibi cezalardır.
Esas ceza yeri âhirettir. Şükür ibâdetiyle Allah'a iman ve kulluğunu göstermeyen
insanları orada elîm bir azap beklemektedir.