Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

b- Nankörlerin Helâkı ve Ülkelerinin Harap Olması

b


b- Nankörlerin Helâkı ve Ülkelerinin Harap
Olması:

Kendilerini helâk, ülkelerini
ise tahrip etmesi, Allah'ın nankörler hakkındaki sünneti/değişmez kanunudur.
?Biz refah içinde şımarmış nice memleketi helâk ettik. İşte yerleri! Onlardan
sonra oralarda pek az oturulabilmiştir. Onlara Biz vâris olduk.? (28/Kasas,
58) Yani nice bol ve rahat geçimli kentleri helâk ettik. Onların da durumu,
aynen emniyet, bolluk ve rahat yaşantı içinde sizler gibiydi. Ne zaman
nimetlerin hakkını edâ ve Allah'a olan şükürlerini îfâ edemediler, Allah da
onları ve ülkelerini yerle bir etti. Öyleyse her toplum, nankörlük konusunda
aynı şeyleri yaptıkları zaman, bunların başına gelenlerden ibret alsınlar!