Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Şekûr ve Şâkir

Şekûr ve Şâkir

Şekûr ve Şâkir

Kur'an, şükredenlere ?şâkir'
demektedir ve bu kelimeyi genellikle çoğul olarak kullanmaktadır. Allah (c.c.)
?Şekûr ve Şâkir'dir. Yani şükredenlerin sevabını kat kat, fazlasıyla verendir. ?Şâkir',
?şükr' mastarının fâil ismidir. ?Şekûr' ise bu fâil ismin mübalağalı (abartılı)
halidir. ?Şâkir' şükreden demektir. Kur'an-ı Kerim'de iki âyette Allah hakkında,
diğerlerinde ise Allah'a şükreden mü'minler hakkında tekil ve çoğul olarak
geçmektedir. ?Şekûr' sözlükte, çok çok şükreden demektir. Bu kavram da daha çok
şükreden kullar hakkında kullanılmaktadır. Ancak dört âyette Allah (c.c.)'ın
ismi olarak geçmektedir.