Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Fesad Sebebleri

Fesad Sebebleri

Fesad Sebebleri:

Fesad sebebleri,
genel fesad sebebleri ve özel fesad sebebleri olarak ikiye ayrılır. Özel fesad
sebeblerini bilmek için, her akdin özel sıhhat şartlarını bilmek gerekir. Her
akdin özel sıhhat şartları farklı olduğu için, bir akit için fesad sebebi olan
bir sebep, başka bir akdi fasid kılmayabilir. Mesela "şüyû" satım akdini fasid
kılmaz ama, rehn akdini fasid kılar. Aynı şekilde müfsid şart, muavazalı
akitleri fasid kılar fakat hibeyi fasid kılmaz.