Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

2- İnsanları Bölme

2

2-
İnsanları Bölme:

Kur'an'da
insanları yapay ayrımlara tâbi tutup bölme, Firavunca bir fesad yöntemi olarak
savunulmaktadır: "Firavun, memleketin başına geçti, halkını fırkalara (kastlara,
yüksek ve aşağı sınıflara) ayırdı. İçlerinden bir topluluğu güçsüz bularak
onların oğullarını boğazlıyor, kadınlarını sağ bırakıyordu. Çünkü o,
müfsidlerden/fesad çıkaranlardan idi." (28/Kasas, 4) Firavun'un zayıf,
güçsüz gördüğü grup, Mısır toplumunda en aşağı basamaklara itilen ve hemen hemen
bütün insan haklarından yoksun bırakılan İsrailoğullarıydı. İnsanları, sınıflara
bölmek, bazı ırklara ayrıcalık vermek, kendileri devletin rantını yiyip halkı
sömürerek elit tabakayı (burjuva, sömürücü, kapitalist, bürokrat kesim, mutlu ve
putlu azınlık) oluşturup, toplumu da halk tabakası, orta direk, batılı-doğulu,
Türk-Kürt, zengin-fakir, irticacı-modern vb. ayrımlarla insanları sınıflara,
yapay gruplara ayırarak bölen fesadçılar; mü'min-müşrik ayrımına bölücülük
damgası vurarak sömürüye ve zulme dayanan kendi bölücülüklerini unutturmak
istemektedirler.