Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

5- Ekonomi Yoluyla Fesad

5

5-
Ekonomi Yoluyla Fesad:

Dinimiz,
insanların meşru ihtiyaçlarını karşılamak için belirli şartlarla helal dairesi
içinde çalışmalarını ibadet kabul eder. Cimriliği haram kıldığı gibi, israfı da
şeytanın kardeşliği olarak değerlendirir. Fesatçılar ise, israf ve tüketim
hızlanması sloganlarıyla toplumları tüketim toplumu yaparak mahvetmektedir.
Ülkeler, toplumlar, aileler, evlilik kurumları, iş bulma konuları... gibi
yapılar, savurganlık ve kapitalist düzenin zulmü sebebiyle iflas etmiş
durumdadır. Aç insanın, dini (dolayısıyla ahlakı ve tüm yaşama biçimi) de
kolaylıkla yozlaşmış, insanlar karınlarını doyurmaktan ve bazıları da eşya
sevgisinden ve yarışından başka şey düşünemez hale gelmiştir. Modernizmin,
modanın, mal-eşya yarışının, lüksün ve reklâmın fesadı yaygınlaştırmadaki
rolleri, tahmin edildiğinden de çok fazladır.