Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

b3- Ahlâk Açısından Fesat Olan Davranışlar

b3b3-
Ahlâk Açısından Fesat Olan Davranışlar:

İslâmın koyduğu
bazı ahlâk kurallarını çiğnemek de Kur'an tarafından fesat olarak niteleniyor.
Mesela, büyü yaparak kötülüğe sebep olmak[1],
akrabalık bağlarını koparmak[2],
yalan söylemek[3],
mü'minlerin birbirlerine yardım etmemeleri[4],
Hz. Lût kavminin işlediği çirkin davranış[5],
mal yığarak, servet biriktirerek onunla övünmek, onunla insanlara hükmetmeye
kalkışmak[6]
gibi davranışlar birer fesattır.
Kısaca can,
mal, nesil, din ve akıl güvenliğini tehlikeye sokan her şey fesat, bunu yapan
müfsit, bu zararlı işlere de mefsedet denir.


[7]
[1]
Yunus: 10/81-82.

[2]
Muhammed: 47/20-22.

[3]
Ahzab: 33/70-71.

[4]
Enfal: 8/73.

[5]
Ankebût: 29/28-30.

[6] Kasas:
28/77.

[7]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 184.