Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

a1- Fesada Sebep Olan İnsanlar

a1

a1- Fesada Sebep
Olan İnsanlar:

Allah'a isyan eden, sınırı aşan
veya arzularını tanrı haline getiren insanlar yeryüzünde fesada sebep olurlar.
Onlar sulhun (düzenin ve iyiliğin) bozulmasına çalışırlar. Ya da onların yaptığı
işler yüzünden fesat meydana gelir.
?İnsanlardan öylesi vardır
ki, onun dünya hayatıyla ilgili bir sözü hoşunuza gider. Ve o kimse kalbinde
olana Allah'ı tanık tutar. Halbuki o düşmanların en amansızıdır. O yönetime
(velayete) geldiği zaman yeryüzünde fesat çıkarmaya, ekini ve nesilleri
mahvetmeye koşar. Allah ise fesadı sevmez.? (Bakara: 2/205-206)
Yeryüzünde fesata sebep olan
münafıklar ve inkarcılar korkak ve aç gözlüdürler. Bu yüzden birbirlerine her
konuda yardım ederler. Özellikle fesat çıkarma işinde birbirlerinin
yardımcılarıdır.
Yeryüzünün huzurunu bozan bu
müfsitlere (fesatçılara) karşı ıslah edicilerin-muslihlerin (huzuru veya sulhu
sağlayanların- yani müslümanların) işbirliği yapmaları gerekir.
Kur'an-ı Kerim
diyor ki:
?Kafir
olanlar bile birbirlerinin yardımcılarıdırlar. Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirinize
yardım etmezseniz) yeryüzünde bir fitne ve bir büyük fesat olur.?
(Enfal: 8/73)

[1][1]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 183.