Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

a- Kâinat Düzeninde Fesat

a

a- Kâinat Düzeninde Fesat:

İnsanlardan bir kısmı kendi
hevalarına (kendi görüşlerine-arzularına) uyarlar. Allah'tan gelen kuralları ve
ölçüleri tanımazlar. Böyleleri isteklerine kavuşmak, arzularını gerçekleştirmek
için her yola baş vururlar. İnsanların haklarına ve özgürlüklerine tecavüz
ederler. İşte yeryüzünde fesat böyle kişilerin yüzünden çıkmaktadır.
Kendi nefsini ilâh haline
getiren insanlar fesada sebep olurlar. Halbuki yerde ve gökte tek bir ilâh olan
Allah vardır. O Allah ki, yeryüzüne ve gökyüzüne bir düzen (sulh) koymuştur.
İnsan toplulukları da düzen içinde, fesattan uzak yaşasınlar diye peygamberler
ve onlarla beraber din göndermiştir. Yani ilâhí kurallar göndermiştir. Bu ilâhi
kurallar insanlar arasında ve toplumda düzeni sağlar, fesadı önler.
?Eğer o ikisinde (göklerde
ve yerde) Allah'tan başka ilâhlar olsaydı muhakkak fesada uğrarlardı.?
(Enbiya: 21/22)

[1][1]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 182-183.