Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Ve Birkaç Hadis-i Şerif

Ve Birkaç Hadis


Ve Birkaç Hadis-i Şerif


"Benden sonra birtakım
emîrler (idareciler) olacaktır. Kim onların yalanlarını tasdik eder, yaptıkları
zulümde kendilerine yardımcı olursa benden değildir. Ben de onlardan değilim. O
kimse benim 'havz'ımın etrafına yaklaşamayacaktır. Kim onların yalanlarını
tasdik etmez, zulümlerinde onlara yardım etmezse bendendir. Ben de onunla
beraberim. Ve o kimse havzımın kenarında bana ulaşacaktır." (Sünen-i Tirmizî,
121, hadis no: 2360; Tâc Terc. III/106, hadis no: 168)
"Benden sonra, yakında
birtakım sultanlar peydah olur. Kapılarında fitneler develerin yatakları
gibidir. Kimseye bir hayır göstermezler (ellerinden kimse hayır görmez). Bir şey
verirlerse, ancak onların dinlerinden bir tâviz kopararak verirler." (Ahmed
Ziyâüddin Gümüşhânevî, Râmûzu'l-Ehâdîs, I/302; Taberânî, Kebir; Hâkim,
Müstedrek -Abdullah bin Hars'dan-)

"Ben bir müşrikten yardım almam!"
(S. Müslim, hadis no: 151)

"Müşriklerin ateşiyle aydınlanmayınız."
(Nesâi, Kitab: 48, bab 52)