Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Haka Bâtılı Karıştırma ve Hakkı Ketm Etme (Gizleme) Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler

Haka Bâtılı Karıştırma ve Hakkı Ketm Etme

Haka
Bâtılı
Karıştırma ve Hakkı Ketm Etme (Gizleme) Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler

Hakkı Kabul Etmek: 2/Bakara,
147.
Hak, Allah'tan Gelmedir: 3/Âl-i
İmran, 60; 10/Yûnus, 108; 34/Sebe', 49.
Allah, Takvâ Sahiplerine Hak
ile Bâtılı Ayıracak Anlayış Verir: 8/Enfâl, 29; 92/Leyl, 5-7.
Hak ile Bâtıl Karşılaştırması:
2/Bakara, 42, 159-160, 174; 3/Âl-i İmran, 71, 187.
Hakkı Gizlemek: 2/Bakara, 42.