Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kur'an'ın Işığında İhtilâfları Çözüm Tarzı

Kur

Kur'an'ın Işığında İhtilâfları Çözüm Tarzı

İnsan, ihtilâflarla iç içe
yaşamaktadır. Hayatımız onunla vardır. Ancak, ihtilâflar, lüzumu açısından
farklılık arzeder. Meselâ bir câmi inşâsında pek çok malzeme kullanılabilir.
Cami; kerpiçle, tuğlayla, ahşap veya betonarme olarak yapılabilir. Bu malzeme
çeşitleri ve inşâ tarzları bir ihtilâftır, ama gereklidir. Zaman ve zemine,
insan ve imkâna göre farklı olabilecek bir mimarî tarzında inşâ edilebilecek
olan câminin binâsı, ancak çeşitli malzemelerden oluşan ihtilâfla ayakta
durabilmektedir. İlgililerden hiç birisi bu ihtilâfı gereksiz ve günah görmez.
Ama herkes, yapılacak olan bu câminin kıblesini tesbit hususunda ihtilâf
olmaması gerektiğini bilir. Çünkü bu konu kitâbîdir. Kıble, Kitab'a göre tâyin
ve tesbit edilmeli, bu hususta ihtilâf varsa giderilmelidir. Yapılan böyle bir
câminin girişine, iman edenlerden bir kısmının girmesini yasaklayan bir yazının
asılacak olması da başka bir ihtilâfı çağırır. Bu üçüncüsü, sosyal bir ihtilâf
olur. Birincisi kevnî, ikincisi kitâbî, üçüncüsü de ümmî ihtilâftır. Kur'ân-ı
Kerim, işte bu üç ihtilâftan söz etmekte ve çözüm tarzlarını sunmaktadır.