Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Namaz ve Cemaat

Namaz ve Cemaat

Namaz ve Cemaat:


İslâm cemaatinin en küçük örneği,
müslümanların namazda bir araya gelmeleridir. Namaz cemaati, İslâm cemaatini
oluşturmada çarpıcı bir örnektir. Peygamberimiz'in cemaatla namaz kılmayı niçin
sık sık tavsiye, hatta emrettiği bu nedenle daha iyi anlaşılır. Mü'minler kendi
aralarında seçtikleri ya da uygun gördükleri bir namaz imamının arkasında bir
farz namazı kılmak üzere cemaat olurlar. Onun arkasında saf tutarlar. Namaz
içerisinde onun komutuyla rukû' ve secde yaparlar. Onunla birlikte hareket
ederler, onunla beraber namazı tamamlarlar.

Namaz için bir imama uyan mü'min,
namazdaki bütün hareketleri imamla birlikte ama ondan sonra yapar, aynı zamanda
da o imama uyan diğer mü'minlerle beraber yapar. Namazda kendi başına hareket
etmez, diğer müslümanlarla birlikte aynı amacı gerçekleştirmeye, yani namazı
ikame etmeye (yerine getirmeye) çalışır. Cemaatle kılınan namazdaki hiyerarşik
düzen, müslümanların oluşturacağı toplumun düzenine de bir işarettir. Namazda
önde imam olur ve bütün cemaat yerin genişliğine göre onun arkasında sıra
halinde saf tutar. Buradaki düzen piramit düzeni değil, eşitlik ve kardeşlik
düzenidir. Çünkü İslâm cemaatinde soylular ve imtiyazlılar sınıfı yoktur. Hiç
kimse diğerinden üstün değildir. Seçtikleri imam bile onlardan biridir ve
yalnızca namazda onların bir adım önündedir.