Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İslâm'ın Câiz Görmediği Tefrika

İslâm

İslâm'ın
Câiz Görmediği Tefrika:


Kur'an diyor ki: ?Hepiniz toptan
Allah'ın ipine sarılın. Dağılıp ayrılmayın?? (3/Âl-i İmrân, 103) Kur'an,
mü'minlere bu emri verirken, dinlerini parçalayıp fırka fırka, grup grup olan
insanların tutumlarını da gözler önüne seriyor. Esasen insanlar Tevhid dinine
inanan bir ümmet idiler. Ancak zamanın akışı içerisinde Tevhid dinini bozdular,
parçaladılar, yani dinde ayrılığa düştüler, kendi uydurdukları dinlerin peşine
gittiler. ?Kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra, parçalanıp (tefrika
olup) anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap
vardır.? (3/Âl-i İmrân, 105)

Tefrikanın şirke yol açtığı açıktır.
Çünkü ?fıtrat' dinini bozmanın sonucu birden fazla ilâha kulluk yapmaktır. Şirk
düşüncesine sahip olanlar, Tevhid dininin bütünlüğüne zarar verirler, onu kendi
kafa yapılarına uydururlar, sonra da her uydurdukları şeye din diye
uyarlar. ?Öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen (bir hanîf) olarak dine,
Allah'ın fıtratına çevir; ki insanları bunun üzerinde yaratmıştır. Allah'ın
yaratışı için hiç bir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din
(budur). Ancak insanların çoğu bilmezler. Gönülden katıksız bağlılar' olarak,
O'na yönelin ve O'ndan korkup-sakının, namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden
olmayın. (O müşrikler ki) kendi dinlerini parçaladılar ve kendileri de grup grup
(bölük bölük) oldular; ki her grup kendi elindekiyle övünüp sevinmektedir (en
doğru yolda olduğunu sanmaktadır).? (30/Rûm, 30-32).

Görüldüğü gibi, insanlar yüzlerini
fıtrat dinine çevirmekle sorumlu iken, bazıları bunu bozmakta, tefrika
çıkarmakta, farklı fırkalara ayrılmakta ve sonra yine tefrika olmakta, yeni
gruplaşmalar meydana gelmekte, alt tabakalarda bu parçalanma devam edip
gitmektedir. İşin ilginç yanı, Tevhid dininden uzağa düşen ve farklı din
gruplarına ayrılan bu kimseler kendilerinin doğru yolda olduğunu hayal ederek
sevinç duymaktalar. Aslında, dinde tefrika çıkarmanın, dini parçalamanın sebebi
insandaki ?bağy' duygusudur. Doymayan bir nefsin sahibi azgın kimseler,
başkalarının haklarına tecavüz ederler ve kendi görüşlerini din haline getirmeye
çalışırlar. Böyleleri elbette Hak dine kulak vermezler. Bunu yalnızca müşrikler
değil, kendilerine Kitap verilen insanlar bile yapmışlardır (3/Âl-i İmrân, 19;
98/Beyyine, 4; 42/Şûrâ, 14).

Allah (c.c.) kendi yolunu insanlara
bildirdikten sonra ?İşte benim yolum budur, buna uyun? (6/En'âm, 153)
buyurmaktadır. Tevhid Dinine sımsıkı sarılmak insanları tefrika illetinden
kurtarır. Yoksa ?bağy' edenlerin peşine gidilirse, onların düzenlerine uyulursa
vahdetin (birliğin) olması mümkün değildir.