Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Tüm Firavunların Göz Boyama Aracı Olan Medyası; Sihirbazlık.

Tüm Firavunların Göz Boyama Aracı Olan Medyası

Tüm Firavunların Göz Boyama Aracı Olan Medyası; Sihirbazlık


Günümüzde başta televizyon kanalları
olmak üzere medya, yani dünkü adlandırma ile sihirbazlık/büyücülük, halkın
bağlılığını sağlamak ve sürdürmek yolunda Firavunların ve firavunî düzenlerin
vazgeçemedikleri bir araçtır. Hz. Musa'nın hak dine çağrısı sırasında
göster-diği mûcizelere karşı, O'nu halkın gözünden düşürmek ve kamuoyunda
etkinliğini azaltmak üzere bir yarış/gösteri düzenlenmesi kararlaştırılır ve
bunun için de ülkenin her yanındaki büyücüler çağrılır.

Firavunların dayanakları, hilesi zayıf
olan şeytanın taktikleridir. Türlü hileler, nutuklar, vaadler, yalanlar,
entrikalar, karayı ak ve akı kara gösteren şarlatanlıklar. Gösteriş/şov yaparak
halkın gözünü boyamak, aldatarak kamuoyu oluşturmak, Firavunları ve düzenlerini
güçlü göstermek, avutma ve uyutma araçları, hakkın değil; güçlünün egemenliği...
eski ve çağdaş tâğutların sarıldıkları ipler/yılanlardır.

Firavun zamanındaki büyü, bir güç
gösterisinin ögesi olarak kullanılmakla, doğrudan doğruya Firavun düzeninin
güvenlik önlemi niteliği kazanmaktadır. Ancak, bir de dikkat çekici bir başka
nokta vardır bu olayda. Büyünün devlet desteğine sahip olmasına karşın, Hak
Din'i getirmiş olan Peygamber'in gösterdiği mûcizeler için ?büyü? denilmekle
kalınmamakta, Peygamber de ?büyücü? olmakla suçlanmaktadır. Kendileri için doğal,
olağan, gerekli ve yararlı, kim bilir belki de bir ayrıcalık sebebi gördükleri
büyüyü, egemen güçler, kendilerine karşı çıkanlarda suç kabul etmekte ve onları
bununla suçlayıp karalamaktadırlar. Eski ve çağdaş Firavunların bir şarlatanlık
örneği de propaganda sanatı(!)dır.