Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Köleleştirmenin ve Soykırımın Firavuncası Nüfus Planlaması

Köleleştirmenin ve Soykırımın Firavuncası

Köleleştirmenin ve Soykırımın Firavuncası: Nüfus Planlaması

Büyük bir baskı ve korkutmayla
sindirilmiş ve köleleştirilmiş İsrâiloğulları, hem gözdağını sürekli tutmak için,
hem de toplumsal bir patlamaya yol açabileceği endişesiyle nüfus artışını
önlemek üzere, Firavun ve çevresi tarafından, şanlarına yakışır bir biçimde,
yeryüzünde belki ilk defa ?nüfus planlaması? olayını da gerçekleştirmiştir.
Doğal olarak da bunu, düzen için en büyük tehlikeyi oluşturması ihtimali
bulunan bir kesim üzerinde, hor görülüp köleleştirilen müstaz?af benî İsrâile
yönelik uygulamışlardır. Yeni doğumları önlemek için toplu kıyım, hatta
soykırımı şeklinde bir nüfus planlaması. Akı kara ve karayı ak gösterme
canbazlığını üstlenen o günün medyası olan sihirbazların da büyük bir ihtimalle
desteği olmuştur bu cinayette. Yoksa medya desteği olmadan bu kadar zulmün
işlenmesi çok zordur, özellikle demokrat gözüken yöneticiler için.

Bu uygulamanın en az iki kez yapılmış
olduğunu Kur'an'dan öğrenmekteyiz. İlki, Hz. Musa'nın doğumu sıralarında.
İkincisi ise, sihirbazların iman etmeleri üzerine İsrâiloğullarını
salıvermeye niyetlenen Firavun'un bu kararının çevre etkisiyle değiştirilmesi
üzerine. ?...İnkâr-cıların hilesi boşa gitmiştir.? (40/Mü'min, 25) diye
biten âyet ise, ya bu sonuncu kararın uygulamaya konulmadığının, ya da bir
üçüncü soykırıma kalkışılmasına karşın bunun gerçekleştirilememiş olduğunun
haberi.

Nüfus planlamasının, yeni firavunî
dünya düzeni açısından da ne ölçüde önemli ve etkili olduğunu, bugün Firavun
gibi güçlü ülkelerce, dünün İsrâiloğulları gibi çağımızdaki güçsüz ülke
insanlarına modern yöntemlerle uygulattırılmasından kolayca anlaşılabilir.
(10)

Günümüzde Firavunun görevini üstlenen
kâfirler, genellikle halkı müslüman olan ülkelerde doğum kontrolüne hız
veriyorlar. Firavun, yalnız erkekleri öldürüyordu. Câhiliyye Arapları ise sadece
kızlarını toprağa gömüyorlardı. Günümüzde ise hem erkekler, hem kızlar
öldürülüyor. Tarihte zengin ve güçlü Galyalılar'ın doğum kontrolü yapıp fakir
Frankların doğum kontrolü yapmamaları sonucunda bir gün gelmiş, Franklar, zengin
Galyalılar'ın ülkesini işgal edip tarihten silmişlerdir. Bugün Fransız, Alman,
Hollanda siyasileri, yazar çizer takımları arasında "eğer bu müslümanların
artışı önlenemezse, çok seneler geçmeden müslümanlar, ülkemizde çoğunluğu, belki
yönetimi ele geçirebilirler" diye tartışanlar var. (11)