Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Nur Kelimesi

Nur Kelimesi

Nur
Kelimesi:

?Nur' sözlükte, ışık, aydınlık,
karanlığın zıddı, cisimleri ortaya çıkaran ve onu gözler tarafından görünür
kılan şey demektir.

?Nur' yalnızca ışık demek değildir.
Işık kelimesinden daha geniş bir anlamı vardır. ?Nur', aklí, zihní, maddí ve
maneví karanlığın, olumsuzluğun karşıtıdır.

Kur'an-ı Kerim'de, ?Güneşin ışık
(ziya), Ay'ın nur kılındığı' bildirmektedir. (10 Yunus/5) Bir başka âyette,
Ay'dan ?nurlu, nur saçan' olarak söz edilmektedir. (71 Nûh/16) Güneş'in ışığı
(ziyası) Ay'ın ışığına (nuruna) göre biraz daha kuvvetlidir. Çünkü Ay ışığını
Güneşten almaktadır.