Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Nur Kavramının İki Yönü

Nur Kavramının İki Yönü

Nur
Kavramının İki Yönü:

Nur kelimesinin dünyalık ve Ahirete
ilişkin olmak üzere iki yönü vardır. Dünyaya ait yönü de ikiye ayrılabilir:

Birincisi;
kişinin basiretiyle (derin bir bakışla) anladığı, aklettiği şeylerin kaynağı ki,
bu ilahí bir temele dayanır. Örneğin, akıl nuru ve Kur'an nuru gibi.

İkincisi;
gözün farketmesini, tanımasını sağlayan ve hissedilen kaynak ki bu da lamba,
yıldız ve diğer ışık kaynaklarının parlamasıyla meydana gelir.