Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Hadis-i Şeriflerde Nur Kavramı

Hadis

Hadis-i
Şeriflerde Nur Kavramı

Hadis-i şeriflerde de nur kelimesinin
bazı vahyî gerçekleri ifade etmek için kullanıldığı görülmektedir. Bu kullanım,
nitelik olarak Kur'an-ı Kerim'deki ifadelerle uyum içerisindedir. "Ben size
iki şey bırakıyorum. Onlardan biri, içinde hidâyet ve nur bulunan Allah
Teâlâ'nın kitabıdır. Allah'ın kitabındakileri alın ve ona sımsıkı yapışın..."
(Ahmed bin Hanbel, IV, 367) Yine hadisler, Kur'an ayetlerinin kıyamet günü bir
nur olarak onları okuyanları aydınlatacağını haber vermektedir: "Kim Allah
Teala'nın kitabından bir ayet dinlerse, ona kat kat sevap yazılır. Kim de onu
okursa o kimse için o, kıyamet gününde bir nur olacaktır." (Ahmed bin
Hanbel, II, 341) Namaz da mü'minler için bir nur olarak zikredilmektedir:
"Namaz bir nurdur. Sabır da bir ziyâdır." (Müslim, Tahâret 1) Başka bir
hadiste de; "Gecenin karanlığında namaza yürüyen kimseye, Allah Teala o
namazı kıyamet gününde bir nur olarak o kimseye gönderir." (Dârimi, Salât
133)

Kıyamet gününde nur, yalnızca mü'min
kimselere ait olarak sürekli var olacaktır. Kâfirlerden farklı olarak,
nifaklarının bir cezası olarak münafıklara bir nur verilecek; ancak o, kısa bir
süre sonra cehenneme yuvarlanmalarıyla sönecektir: "...Mü'min veya münafık
her insana bir nur verilecek, sonra o nurun peşine takılacaklar. Cehennem
köprüsünün üzerinde bir takım çengeller ve pıtrak dikenleri vardır. Bunlar
Allah'ın dilediklerini tutacaklar, sonra münafıkların nuru sönecek, yalnız
mü'minler kurtulacak. Onlardan ilk zümre yüzleri Bedr gecesinde ay gibi (parlak)
yetmiş bin kişi olarak hesap görmeden kurtulacaklar, sonra onların arkasından
gelenler, gökteki yıldız nurları gibi gelip geçecekler..." (Müslim, İman 84)

Nur kavramı, yaratılışla ilgili olarak
melekler için kullanılan fizik ötesi bir anlamı da ifade etmektedir. Allah,
melekleri nurdan yaratmıştır. "Melekler nurdan yaratıldı. Cinler ise, dumanlı
alevden yaratıldılar." (Müslim, Zühd 10)