Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Nur'un Diğer Anlamları

Nur

Nur'un
Diğer Anlamları:

Nur aynı zamanda bilgidir. Cehalet ise
kapkaranlık olan şeydir. Mutlak bilginin kaynağı ise şüphesiz Allah'tır. İnsan
O'nun var ettiği ve bildirdiği bilgi ile, ?nur' ile bir şeyler bilmektedir.

Nitekim Allah'tan gelen vahy'e de
?nur' denilmektedir.

?Onlar ağızlarıyla Allah'ın nuru'nu
söndermek istiyorlar. Kâfirler istemese Allah nurunu tamamlayacaktır.? (9
Tevbe/32. 61 Saff/8)

?Nur' İslâmın sembolü, zulumât
(karanlıklar) ise başka inançların sembolüdür. (Bakınız: Zulm) Allah'ın hidayeti
insanları karanlıklardan nur'a (aydınlığa) çıkarır. (5 Maide/16)

Kur'an, Tevhid dinini sembolleştirmek
için ?nur' kelimesini sürekli tekil olarak kullanırken, karanlık (zulm)
kelimesini ?zulumât-karanlıklar' şeklinde çoğul olarak kullanmaktadır. Çünkü
Tevhid dini bir tanedir, batıl dinler ise karanlıklar gibi çoktur.

Kur'an, hem kendisine hem de daha
önceden gelmiş olan Tevrat ve İncil'e de ?nur' adını vermektedir. Çünkü her biri
kendi mü'minlerini aydınlatırlar. (5 Maide/44-46)

Allah'tan gelen vahy ve Kur'an hem
nurdurlar, hem de ?münir ışık saçan'dırlar. (3 Âli İmran/184) Çünkü vahy ve onun
kitaplaşmış şekli olan Kur'an, Allah'ın nurudurlar ve insanlara sürekli ışık
saçmaktadır, insanları aydınlatmaktadır. Bu aydınlatma duyular üstü, ilâhí
kaynaklı ve hidayeti sağlamaya yöneliktir.

Kur'an, Hz. Muhammed (as)'i de ışık
veren bir nur olarak tanıtmaktadır:

?Ey Rasul, biz seni bir şahit, bir
müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle Allah'a davet eden bir davetçi ve nur
saçan bir kandil olarak gönderdik.? (33 Ahzab/45-46)

İşte bir adı da Nur olan Allah'tan bir
nur yolu olan vahiy yoluyla, bir nur ve münir olan Kur'an'a ve O'nu insanlara
öğreten ?nur saçan kandil' olan Peygamber'e inanıp, en aydınlık yol olan İslâmı
yaşayanlar, nur sahibi olurlar. Önlerindeki ve arkalarındaki nurlarla Cennetteki
yerlerine giderler. (57 Hadid/12)

Kendisine nur verilip aydınlığa
ulaştırılan, İslâma teslim olan karanlıkta kalan kimse gibi değildir. (6
En'am/122)

Namaz Mü'minler için bir nurdur.
(Müslim, Tahâra/1, Hadis no: 223, 1/203) Bundan dolayı gecenin karanlıklarında
namaz kılanların namazını Allah (cc) kıyamet günü bir nur olarak onların önüne
koyacaktır. (Darimí, Salat/133, Hadis no:1429, 1/271)