Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kur'an'da Nur Kavramı

Kur

Kur'an'da Nur Kavramı

"Nur" kelimesi, Kur'an'da 43 yerde
geçer. Nurlandırıcı, ışık saçan anlamındaki "münîr", 6 yerde, yine ışık
anlamındaki "ziyâ" ise 3 yerde ifade edilir. Nur kavramı, Kur'an-ı
Kerim'de bazan salt fizikî anlamda; çoğu zaman da kalbî - ruhî gerçekleri ifade
etmede mecazî anlamlarda kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim, vahyin dışında ve
onunla zıtlaşacak bir biçimde şekillenen bütün düşünce ve sistemleri, "zulumât"
(karanlıklar) olarak nitelendirmektedir. Bunun karşısında ise ilahî vahyin
nuruyla aydınlanmış tevhid çizgisi üzerinde uzanan yol bulunmaktadır. Ayetlerde
bu yol "nur" olarak nitelenmektedir. Ayetlerdeki kullanımı dikkate alındığında,
hidayeti içeren ve kurtuluşa götüren her şeyin nur olarak adlandırıldığı
görülmektedir.

Kur'an'daki nur ve zulmet kelimeleri,
benzetme şeklinde ve daha çok iman ve küfür anlamında kullanılmaktadır. Nur,
delillere ulaştırmada, faydalı yolları elde etmede ve şaşkınlığı yok etme
konusunda en etkili olan şeydir. Bu ise, din hususunda imanın halidir. Böylece,
din konusunda şaşkınlıkları gidermede ve menfaatleri temin etmede en mükemmel
olan şey, dünyada en güzel şeye, yani nura benzetilmiştir. Küfrün zulmete
benzetilmesi hususundaki hüküm de aynıdır. Çünkü, girilmesi gereken yoldan
sapmış olan kimse için, zulmetten daha büyük bir mahrumiyet ve şaşkınlık olamaz.
Negatiflikte küfürden daha büyük bir şey yoktur. İşte böylece Allah, onlardan
birini diğerine teşbih etmiştir.